Trakya Arsa Ofisi "şimdi arsa alma zamanı"


Arsa Nedir ?

Üstüne bina yapılabilir, tarım yapılmayan, parsellenmiş, belediye sınırları içerisinde kalan toprak parçasıdır. Yapı yapmaya müsait parsellenmiş arazilerdir.

İmarlı Arsa Nedir ?

Üzerine yapı yapılmasına izin verilen arsa türüdür.

İmarsız Arsa Nedir ?

Tarla vasfındadır. Üzerine yapı yapılmasına izin verilmez.

Hisseli Arsa Satışı Hangi Durumlarda Yasaktır ?

İmar Kanunu hükümlerine göre Kat Mülkiyeti kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç, imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.